• Veteranen A

 • Geschiedenis Sportclub Irene Veteranen

  De oprichting in 1949 van de afdeling Veteranen van Sportclub Irene had alles te maken met de fusie tussen de Tegelse Herten, VV Tegelen en RKVV Steyl. Een van de gevolgen van deze destijds veel besproken fusie was het grote overschot van spelers bij de nieuwe fusieclub Sportclub Irene. Een aantal van hen, wiens carrière zich reeds in de nadagen bevond, sloeg de handen in mekaar en besloot in oktober 1949 over te gaan tot de oprichting van een veteranenafdeling. Hiermee was de eerste veteranenafdeling in het Noord-Limburgse een feit !

  Tijdens de eerste officiële ledenvergadering op donderdag 22 juni 1950 werd het eerste bestuur gekozen. Dit bestuur werd bemand door Wielke Timmermans die de voorzittershamer in handen kreeg; Jan Ernst ging zich bezig houden met de financiën en Sil van Heel werd secretaris.

  Het eerste grote wapenfeit in de rijke geschiedenis van de Sportclub Irene Veteranen bestond uit een internationaal veteranentoernooi dat op 6 augustus 1950 georganiseerd werd. De internationale inbreng bestond uit de deelname van een veteranenelftal uit Lobberich. Gezien de toen heersende sentimenten was deelname van deze Duitse ploeg beslist opzienbarend te noemen.

  Zoals bij alles en iedereen was de natuurwet, dat alles aan voor- en tegenspoed onderhevig is, ook van toepassing op de Sportclub Irene Veteranen. Maar zoals vaak kwam de veteranenafdeling gelouterd uit deze strijd en kon zich in 1974 gaan opmaken voor het zilveren jubileum. Een H. Mis in de St. Jozefkerk, een reünie in clublokaal de Sportbar, een drukke receptie en een tot in de vroege uurtjes uitlopende feestavond vormden het jubileumprogramma.

  Vijftien jaar later, bij het 40-jarig jubileum dat wederom groots gevierd werd, werd het veteranenbestuur gevormd door Gerrit Hagens, voorzitter; Heini Giesbertz, secretaris; Theo Leenen, penningmeester en Gerrit Hendriks. Het Jubileumcomité, onder voorzitterschap van Jan Huys, had een omvangrijk programma samengesteld waarin o.a. een internationaal jubileumtoernooi. Het feestweekend begon op vrijdagavond 6 oktober met een feestvergadering waarin naast de huldiging van de diverse jubilarissen ook het Jubileumboek 40 jaar Sportclub Irene Veteranen aangeboden. Hierin beschreef Piet Kolster de volledige historie van de Soortclub Irene Veteranen. Daarnaast kregen alle spelende leden van een sponsor een prachtig trainingspak en een sporttas uitgereikt. De zaterdag stond in het teken van de jubileumwedstrijd tegen een regio veteranenelftal en de receptie. Zondag 8 oktober, de officiële oprichtingsdatum, begon met een H. Mis in de H. Hartkerk welke muzikaal werd opgeluisterd door de Hofzangers, waarna de reünie van start ging.

  De periode 1989 tot 1999 toen het gouden jubileumfeest gevierd werd was er een van ups en downs. Spelers haakten af door dat zelfs de veteranenleeftijd al ruimschoots overschreden was en het bleek moeilijk deze met jongeren op te vullen. Problemen om een volledig elftal samen te stellen zorgden bij de leiding voor de nodige hoofdbrekens, hetgeen natuurlijk ook van invloed was op de resultaten. Gelukkig is deze tendens ten goede gekeerd en werden vlak voor het 50-jarig jubileum een stel jongere spelers lid van de Sportclub Irene Veteranen. In het jubileumjaar 1999 kenden de Sportclub Irene Veteranen het genoegen te kunnen putten uit een arsenaal van zo’n 20 actieve spelers. In deze periode moesten de Veteranen, na meer dan 40 jaar hun thuis gehad te hebben in clublokaal de Sportbar, noodgedwongen uitzien naar een nieuw home. In augustus 1992 werd de Sportbar door brand verwoest en niet meer als horecagelegenheid opgebouwd. Café-zaal De Witte werd uiteindelijk het nieuwe clublokaal.

  Het bestuur, gevormd door voorzitter Jack Aerts, penningmeester Theo Leenen en secretaris Hay Schreurs, gaf het vertrouwen aan Heini Giesbertz het voortouw te nemen bij de viering van het Gouden Jubileum. Een Jubileumcommissie onder zijn voorzitterschap werd gevormd door Herm Rayer, Sjraar Linders, Theo Leenen en Gerrit Hendriks. Met de steun van van de verschillende sub-commissies werd het besluit genomen 1999 in z’n totaliteit als feestjaar te bestempelen en iedere maand minstens een feestevenement te organiseren. Gestart werd met het binnenhalen van sponsorgelden en in Boskamp Interprises werd een heuse hoofdsponsor gevonden. Het feest kon beginnen. En het feest begon. En hoe ….!!!!

  Om de veteranengemeenschap van het jubileumgebeuren op de hoogte te houden verschenen er in de periode maart 1997 t/m oktober 1999 liefst 10 Nieuwsbrieven. Tevens zorgde een activiteiten/verjaardagskalender over 1999 ervoor dat iedereen in opslag van alle festiviteiten en verjaardagen op de hoogte kon zijn.

  De Sportclub Irene veteranen kunnen met trots terugkijken op een stijlvol en gezellig jubileumjaar, waarbij zij ook de Sportclub Irene jeugd hebben laten meevieren. Het jubileummotto was dan ook “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” Naast de diverse activiteiten waarin de Sportclub Irene jeugd betrokken werd kon Heini Giesbertz als voorzitter van de Jubileumcommissie bij de afsluiting in december dan ook vol trots een cheque voor 1000 gulden aan de jeugdafdeling overhandigen. Uit waardering voor de grandioze jubileumfeesten werd de gehele Jubileumcommissie tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2000 voorgedragen als erelid. De vergadering ging hiermee met een ovationeel applaus gaarne akkoord. Tijdens deze zelfde vergadering trad voorzitter Jack Aerts terug wegens zijn verhuizing naar Zuid-Limburg. Zijn taken werden voorlopig als interim-voorzitter door Theo Leenen overgenomen. Tevens trad Wiel Pijpers toe tot het bestuur, dat verder nog werd vertegenwoordigd door secretaris Hay Schreurs.

  In 2002 werd Theo Leenen tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel voorzitter van de Sc Irene Veteranen. Daarnaast blijft hij ook de functie van penningmeester uitoefenen.

  In 2005 ging de kogel door de kerk en moest Sportclub Irene het o zo vertrouwde sportpark aan de Watertoren verlaten door de aanleg van de nieuwe autowegen in en door Tegelen. De veteranen speelden hierop in en organiseerden in juni van dat jaar onder grote publieke belangstelling een ‘’Afscheid van de Watertoren” met een wedstrijd tegen de oud profs van VVV. Een afscheid dat aansluitend gevierd werd met een gezellige feestavond. Nu de tranen over het verlaten van de Watertoren binnen de vereniging opgedroogd zijn, is duidelijk geworden dat deze verhuizing alleen maar een enorme verbetering in zich hield. Op het nieuwe sportpark de Bakenbos kan Sportclub Irene en daarmee ook de veteranen alleen maar trots zijn.

  Niet helemaal tevreden met de geringe verschijningsfrequentie van het Sportclub Irene clubblad de Inzjwinger wordt sinds januari 2007 in veteranenkringen een eigen Nieuwsbrief uitgegeven. Deze Nieuwsbrief, die 10 keer per jaar verschijnt, wordt door Heini Giesbertz en Henny Faassen gevuld met actueel veteranennieuws en is ook via de website van Sportclub Irene te downloaden.

  In 2007, het jaar dat Sportclub Irene haar 100-jarig bestaan viert, zorgde de veteranenafdeling voor een tweetal Koninklijke onderscheidingen binnen Sportclub Irene. Allereerst was het erevoorzitter Gerrit Hagens die op 26 april door Burgemeester Bruls Koninklijk werd onderscheiden voor het vele werk binnen de vereniging. Twee weken later had de burgervader de eer tijdens de jubileumreceptie de 100-jarige de Koninklijke Erepenning te overhandigen. In beide gevallen was het de veteranenafdeling die via voorzitter Theo Leenen, het verzoek voor deze onderscheidingen bij de Koningin had ingediend.

  Aan de vooravond van het Diamanten Jubileum dat de veteranen in 2009 vieren wordt het bestuur gevormd door Theo Leenen (voorzitter/penningmeester), Hay Schreurs (penningmeester) en Wiel Pijpers (Algemene Zaken). Dit bestuur nam het besluit ook dit 60-jarig jubileum te gaan vieren en stelde Heini Giesbertz de vraag of hij nog een keer de kar in de Jubileum Commissie wilde trekken. Toen deze hierop positief reageerde en de ledenvergadering het fiat voor de viering gaf formeerde Heini Giesbertz de commissie die dit feest in goede banen moest gaan leiden.Naast hemzelf als voorzitter nam Cor Coort (secretaris), Arthur Aerdts (penningmeester) en Jan Smeets (technische zaken) hierin zitting. Helaas moest Jan Smeets na enkele maanden afhaken door ziekte van echtgenote Els en werd zijn plaats ingenomen door Robert Verberkt.

  Zaterdag 10 januari maakten de veteranen van Sportclub Irene een begin aan de jubileumactiviteiten in het 60ste verenigingsjaar. Nadat de gasten in een sfeervol aangeklede kantine op winters aandoend sportpark de Bakenbos met koffie en vlaai waren ontvangen, verzamelde zij zich buiten bij een drietal opgestelde vlaggenmasten. Heini Giesbertz, voorzitter van de Jubileum Commissie, ging hier kort in op de geschiedenis van de Sportclub Irene veteranen en verzocht toen Theo Leenen, voorzitter Sportclub Irene veteranen, Gerrit Hagens, erevoorzitter Sc Irene veteranen en Hans Schreurs, voorzitter Sportclub Irene, plaats te nemen bij de masten. Joyce, Hanneke en Nancy, een drietal charmante dames van de Damesafdeling, reikten de Veteranen Jubileumvlaggen aan waarna deze door de voorzitters in de top werden gehesen. Na het oplaten van ruim 100 rode, witte en blauwe ballonnen door de veteranenfamilie en een champagnetoost verklaarde Heini Giesbertz het jubileumjaar voor geopend. Na een gezellig samenzijn in de kantine op de Bakenbos, waar ook de nieuwe trainingspakken en voetbaltassen gepresenteerd werden, verplaatste het gezelschap zich naar clublokaal café-zaal De Witte. Hier werd in een interne feestavond op buitengewoon gezellige wijze de Aftrap van het 60-jarig Jubileumfeest ingezet.

  Een jubileumfeest waarvan het hoogtepunt ligt in het weekend van 10 en 11 oktober. Dit omdat de oprichtingsdatum op 8 oktober ligt. Maar dat belette de veteranen niet de vaste activiteiten in het jubileumjaar te voorzien van een diamanten randje. Zo werd de fietstocht met een financiële bijdrage verrast en na 10 jaar fietsten de veteranen weer eens samen met hun partners. Ook de Familie Tennishappening kon op steun van de Jubileum Commissie rekenen en deze ging daardoor van start met een gezamenlijke brunch.

  Zaterdag 10 oktober. Eindelijk is het zover. De puntjes zijn op de i geplaatst en het feest kan beginnen. De pers heeft uitvoerig aandacht besteed aan het veteranenjubileum en de etalages bij Clips Haarmode en Boekhandel Wilbro hebben Tegelen nog eens visueel aan dit jubileum herinnert. Een veteranen-jubileumvlag wappert trots op de Kerkstraat in het centrum van Tegelen. Het weer is niet best. Buien zijn voorspeld en de dreiging is steeds aanwezig. Het blijft niet bij dreigen want tijdens de huldigingswedstrijd, valt de regen met bakken omlaag. Het kan de pret niet drukken. Ook de uitslag heeft geen invloed op de verdere feestvreugde. Gestart waren we met een ontvangst met koffie en vlaai. Daarna omkleden, warming-up en opstellen voor het veld op te gaan. Net als bij alle op tv te volgen grote wedstrijden met voor iedere speler een jeugdspeler aan de hand. Voorop een viertal met de jubileumvlag en het arbitrale trio, waarvoor de oudgedienden Wiel Heymans en Jan Smeets van stal zijn gehaald. Wethouder Ramon Testroote verricht de aftrap. Na 30 speelminuten fluit scheids Wiel Heymans en spreekt voorzitter Theo Leenen de op non-actief gaande spelers Heini Giesbertz en Pierre Rutten toe. De kleinkinderen komen het veld op en geven hun opa ieder een roosje. Samen met hun kroost verlaten Pierre en Heini het veld. Het is dan 0-4 ! Het wordt uiteindelijk 1-9. Na de wedstrijd een gezellig samenzijn in de kantine van sportpark de Bakenbos, waar de jubilerende veteranen als gastheer fungeren.

  Receptie en feestavond. Om klokslag 19.00 uur roept ceremoniemeester Toon Holthuysen de veteranen op om als eerste te gaan feliciteren. Voorzitter Theo Leenen, secretaris Hay Schreurs en ere-voorzitter Gerrit Hagens staan al in een rij opgesteld. Het wordt, voor veteranenbegrippen, een redelijk drukke receptie. “Onvoorstelbaar wat jullie weer klaarspelen”, laat een veteraan van een zustervereniging weten, “dat lukt alleen maar bij Irene!” Na de receptie de prijsuitslag van de Penaltywedstrijd die na loting gewonnen wordt door Sportclub Irene 4. De 2e plek is voor Irene 1 en Irene 2 ging met de 3e prijs strijken. Als de veteranen zich voor de bühne verzamelen en orkest De Rotonde Boys hen muzikaal gefeliciteerd heeft, kan de feestavond losbarsten. Het blijft vrij lang behoorlijk druk en, dat zal ieder voor zichzelf moeten uitmaken, het werd een gezellige avond.

  Zondag 11 oktober. Van uitslapen komt vanmorgen niks terecht. De Jubileummis begint om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk. Een mis die net als bij eerdere jubilea in 1974 (25 jaar), 1989 (40 jaar) en 1999 (50 jaar) gezongen wordt door de Tegelse Hofzangers. En dit doen zij weer fenomenaal. In het openingswoord van Heini Giesbertz worden de leden en oud-leden welke de laatste 10 jaar zijn overleden herdacht. Jeugdspelers Stan, Max en Teun steken voor ieder van hen een kaarsje in de Sportclub Irene clubkleuren aan.

  Na de mis een koffietafel in clublokaal De Witte en aansluitend de feestvergadering. Hierin zet voorzitter Theo Leenen de niet meer actief zijnde spelers Pierre Rutten en Heini Giesbertz in het zonnetje alvorens hij Jack Pelzer als nieuwe aanvoerder de aanvoerdersband overhandigt. Dan is het tijd voor het huldigen van de jubilarissen. Gerrit Hagens (50 jaar lid) en Gerrit Hendricks (40 jaar lid) krijgen naast lovende woorden van voorzitter Theo Leenen, een wandbord aangeboden. Hay Schreurs neemt daarna de huldiging van Theo Leenen (40 jaar lid) voor zijn rekening. Daarna is het de beurt aan Jo Lennaerts van de Veteranen Federatie om de jubilarissen te huldigen.
  Ondertussen hebben de Rotonde Boys hun plek achter de instrumenten weer ingenomen, komt Jan Geraerts als hulpsinterklaas voorbij en zet Sandra en Marco de zaal op stelten met een geweldig optreden. Tussendoor brengt burgemeester Bruls een bezoek aan de jubilerende veteranen. Hij heeft voor Heini Giesbertz de Waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo, bestaande uit een speldje en een oorkonde bij zich. Ook na het officeel afsluiten van de festiviteiten gaan de feestvierders nog niet naar huis. Het blijft nog lang druk in de zaal en als het dan eindelijk toch zover is om huiswaarts te keren heeft menigeen hier toch moeite mee. Enerzijds emotioneel dat het feest afgelopen is, anderzijds trots en dankbaar voor het geweldig jubileumfeest. Een jubileumfeest de Sportclub Irene waardig!

  Na het jubileumjaar zou de Algemene Ledenvergadering in februari 2010 een heel belangrijke gaan worden. De zittende bestuursleden teweten voorzitter/penningmeester Theo Leenen en secretaris Hay Schreurs hadden al geruime tijd aangegeven dat zij hun functies tijdens deze vergadering ter beschikking zouden stellen. En er waren bij de aanvang van deze vergadering geen kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld. Een moeilijk agendapunt derhalve. Na een dringend beroep van voorzitter Theo Leenen en een indrukwekkend betoog van aanvoerder Jack Pelzer kwam, na een korte schorsing van de vergadering, alles toch op z’n pootjes terecht. Een viertal leden tewetenHenny Faassen, Mark Rietra, Sjaak Beurskens en Henk Vervoort waren bereid het nieuwe veteranenbestuur gestalte te geven. Na onderling overleg werden begin maart de taken verdeeld. Mark Rietra werd de nieuwe voorzitter, Henny Faassen zou het secretariaat van Hay Schreurs overnemen en Henk Vervoort nam als penningmeester het financieel gedeelte voor zijn rekening. De vierde van het stel, Sjaak Beurskens, kreeg te taak Algemene Zaken toebedeeld. Nog tijdens deze vergadering werd Hay Schreurs benoemd tot erelid van de veteranenafdeling. Theo Leenen, reeds erelid bij de veteranen, werd voor zijn vele verdiensten bij de veteranenafdeling tijdens de Algemene Ledenvergadering van Sportclub Irene op maandag 27 september benoemd als erelid van Sportclub Irene.

 • Nieuwsbrieven

rfwbs-slide