• Aurora Borealis, beter bekend als het noorderlicht of poollicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer. Het is vaak een lichte gloed of bestaat uit bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht; heel zelden is het zelfs vlammend. Aurora Consultancy ontleent haar naam aan dit licht. Net als het poollicht, schijnt Aurora Consultancy een verrassend licht op uw organisatie, waardoor alle relevante aspecten binnen uw organisatie belicht worden. Hierdoor laat Aurora Consultancy u mogelijkheden binnen uw organisatie zien, die al bestonden, maar nog feller kunnen stralen.

  Iedere organisatie krijgt te maken met veranderingen. Veranderingen in de buitenwereld waar je op in moet spelen, veranderingen in werkwijze, in cultuur, in organisatie inrichting. Het is niet altijd gemakkelijk om deze veranderingen op een efficiënte, effectieve manier aan te pakken. Het oprichten van programma’s of projecten zijn geen garantie voor succes. Er moet immers met vele verschillende factoren rekening gehouden worden. 

  Bij Aurora Consultancy staat de mens voorop. Zij zijn het waardevolste van een organisatie. Samen met hen zorgen wij ervoor dat het gewenste resultaat behaald wordt. Geen enkele organisatie en geen enkel veranderinitiatief is hetzelfde. Het is daarom belangrijk maatwerk toe te passen in dienstverlening. Afhankelijk van het vraagstuk, de doelstellingen en de context, bieden wij passende, methodische begeleiding, die flexibel (lean en/of agile) aangepast en uitgebreid kan worden.

  U staat er niet alleen voor! Aurora Consultancy kan u helpen in het begeleiden van taaie of vastzittende veranderinitiatieven. Die hulp komt in verschillende vormen:

  • Een analyse van uw veranderinitiatief, waaruit sterke punten, maar ook mogelijke knelpunten naar voren komen. Die analyse kunt u aan laten vullen met mogelijke maatregelen om de sterke punten te benadrukken en de knelpunten op te lossen;
  • Begeleiding van het gehele veranderinitiatief;

  Begeleiden en faciliteren van workshops, waar de vraagstukken van het veranderinitiatief onder handen genomen worden.

  Meer informatie: Aurora Consultancy

rfwbs-slide