• Protocol trainen jeugd 13 t/m 18 jaar en senioren

  14 mei 2020
 • Sportclub Irene protocol 13 t/m 18 jaar

  Vanaf dinsdag 19-05-2020 zullen we beginnen met trainingen voor de bovenbouw. We begrijpen dat dit voor jullie als trainer en spelers veel vragen oproept. We proberen die binnen onze mogelijkheden zo goed als mogelijk te beantwoorden en begeleiden. Hieronder volgen de richtlijnen voor trainers en spelers in de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar.


  Om de trainers op weg te helpen zal Eric Caasenbrood, trainer van ons eerste elftal, op vrijdag
  15 mei a.s. een voorbeeld training verzorgen. Trainers zijn hierbij van harte uitgenodigd (op 1,5 meter van elkaar), de training zal plaatsvinden van 19.30 uur tot 20.30 uur. De komende weken zullen we dit vaker aanbieden om zo handvaten te geven voor een leuke en goede 1,5 meter training.

  Richtlijnen trainers 13 t/m 18 jarigen:

  1. Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand en dat er georganiseerd, samen gevoetbald kan worden op 1,5 meter afstand;
  2. We gaan uit van maximaal 2 trainers per team, 1 trainer per 10 personen is het maximale;
  3. Ieder team verzorgt haar eigen trainingen conform de voorschriften van de KNVB en het RIVM, de training dient zoveel als mogelijk met een vaste groep te worden ingevuld. Let wel, we geven de mogelijkheid om te trainen, het is geen verplichting. Als je het niet prettig vind om een training te geven dan geef dit tijdig door aan de coördinator van je leeftijdsgroep.
  4. Bekijk alle protocollen voor trainer-coaches, spelers en ouders. Verdiep je daarnaast in de algemene hygiëne maatregelen. Deze geven veel richting om de trainingen veilig uit te voeren. Deel deze waar mogelijk met ouders, spelers en collega trainers.
  5. Maak afspraken met jouw collega trainers omtrent de protocollen, organisatie- en uitvoering van de training. Denk hierbij aan trainers die gelijktijdig met jou trainen, maar ook aan trainers die voor- of na jouw training op het veld komen.
  6. Zorg ervoor dat de jeugdspelers na afloop direct vertrekken en wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
  7. Maak vooraf (gedrags)regels aan jeugdspelers duidelijk, met name voor de groep O13 t/m O19 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  8. https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/categorie-t/m-18-jaar-o14---o19/15-meter-trainingen. Op Rinus staan trainingen die speciaal in deze tijd uitkomst kunnen bieden.
  9. Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.

  Gezondheidsregels spelers en trainers:

  • Zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
  • Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
  • Wij vragen aan spelers om niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  • De trainers graag minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig om de veldoefening uit te zetten. De trainers wachten op het veld om de spelers te ontvangen;
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Was of desinfecteer je handen voor én na iedere training, noot: deze middelen zijn ook aanwezig op het veld;
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  • ·       Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  Trainingstijden

  Dinsdag 

  Dinsdag 19.30 – 20.30 uur veld 2 TSC, JO17-1, 1ste jaar O19-1  en JO17-2, verdeeld over 4 uitgezette velden van 30 x 42,5 meter (wedstrijdveld 6x6)

  Dinsdag 19.30 – 20.30 uur veld 8 en tussenstrook, JO17-3, JO17-4, verdeeld over 4 uitgezette velden van 30 x 42,5 meter (wedstrijdveld 6x6) 

  Aanwezig bestuurslid Stefan Curvers / Hans Schreurs  

  Woensdag 

  Woensdag 19.30 – 20.30 uur veld 2 TSC, JO15-1 en JO15-2, verdeeld over 4 uitgezette velden van 30 x 42,5 meter (wedstrijdveld 6x6)

  Woensdag 19.30 – 20.30 uur veld 8 en tussenstrook, JO15-3, JO15-4 en JO15-5 , verdeeld over 4 uitgezette velden van 30 x 42,5 meter (wedstrijdveld 6x6) 

  Aanwezig bestuurslid Tom Orval / hoofd coördinator Rick Bonten 

  Donderdag 

  Donderdag 19.30 – 20.30 uur veld 8, 13 jarige JO-13, verdeeld over 4 uitgezette velden van
  30 x 42,5 meter (wedstrijdveld 6x6)

  Donderdag 19.30 – 20.30 uur veld 8, MO15 + 13 jarige MO13, verdeeld over 4 uitgezette velden van
  30 x 42,5 meter (wedstrijdveld 6x6) 

  Aanwezig bestuurslid Jeroen Triest / Thomas Rogge

  Materialen:

  Trainingsvelden en materialen zullen voor aanvang trainingen aanwezig zijn op de trainingsvelden. Graag de materialen verzamelen na afloop van de training. Materialenman Mat van Aken zal aanwezig om materialen na afloop van de trainingen terug te brengen naar het clubgebouw. 

  Leiders:

  Per 10 jeugdspelers 1 volwassen begeleider. Aanwezigen dienen de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en houden, d.w.z. minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.

  Kantine, kleedlokalen:

  De kantine en kleedlokalen blijven volledig afgesloten gedurende trainingen. Let op! De ingang zal zich bevinden aan de zijkant van het sportpark.

  Aanwezige faciliteiten

  • Er wordt één nood-wc opgehouden
  • Er is minimaal één persoon aanwezig die indien nodig de AED kan hanteren
  • Fietsenstalling bij de poort voor voetballers

  Met sportieve groet,

  bestuur en jeugdbestuur Sportclub Irene

rfwbs-slide