• Bizarre tijden. Dat is het eerste wat bij ons opkomt over de periode vanaf maart dit jaar.

  Wij als bestuur zijn dagelijks bezig om alle laatste mededelingen, persconferenties en ander nieuws tot ons te nemen om onze vereniging Sportclub Irene hier doorheen te loodsen.

  Jullie als leden zullen zich wellicht kunnen voorstellen dat het voor ons als bestuur lastig en vaak ook onmogelijk is beslissingen voor te stellen en/of te nemen om iedereen 100% tevreden te houden. Tegelijkertijd beseffen wij ook dat onze leden het allerbelangrijkste zijn voor onze vereniging en dat zij, ook in de privésfeer de consequenties moeten dragen van deze coronapandemie. 

  Wij beseffen terdege dat de betaalde contributie voor onze leden vanaf 18 jaar niet meer in verhouding staat tot datgene wat wij als Sportclub Irene willen leveren en in het verleden geleverd hebben.

  Aan de andere kant zijn wij aangewezen als bestuur om Sportclub Irene te leiden, zelfs onder onvoorziene omstandigheden.

  Vanuit formeel oogpunt hebben wij als vereniging niet te maken met algemene voorwaarden, maar met statuten. Hierin verschillen wij bijvoorbeeld van commerciële sportinstellingen zoals een sportschool. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van onze vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd.

  Wij kunnen nu, op dit moment, niets aan je beloven. Wat wij wel willen voorstellen is dat wij na de seizoensafsluiting 2020/2021, na het sluiten van de boeken, de balans opmaken. Wij hebben als bestuur dan veel meer inzicht hoe wij jullie, als belangrijkste speler van Sportclub Irene, tegemoet kunnen komen, al dan niet met een financiële tegemoetkoming.

  Laten we gezamenlijk Sportclub Irene door deze bizarre tijden heen trekken.

  Jullie bestuur!

rfwbs-slide