Lid worden van Sportclub Irene

Met dit formulier kun je je online aanmelden als lid van Sportclub Irene. Op de pagina Ledeninformatie lees je meer over het lidmaatschap van Sportclub Irene. Na verwerking van je aanmelding krijg je bericht van de ledenadministratie.

TOELICHTING

Nummer legitimatiebewijs
Vul het nummer van het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs in.

Pasfoto
Ben je 12 jaar of ouder? Dan hebben wij een recente pasfoto nodig. Je kunt die meesturen met je online aanmelding of afgeven aan de leider van het team waar je gaat spelen.

Lidmaatschap andere voetbalclub
Bent u of was u lid van een andere voetbalclub? Vul dan de naam van die club en uw KNVB relatiecode in. Deze code staat op uw spelerspas.

Verklaring gedragscode Waarde(n)volle Club
Sportclub Irene maakt er werk van om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn, die in de omgeving wordt herkend als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen wordt een stringent normen en waarden beleid gehanteerd.
In onze gedragsregels en gedragscode is afdoende aangegeven welk gedrag van leden en ouders wel of niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust.

Met je online aanmelding ga je akkoord met de Verklaring gedragscode Waarde(n)volle Club (PDF).

 

Persoonlijke gegevens

Legitimatie

Adresgegevens

Telefoon

E-mail

Vul bij 1ste emailadres het emailadres van de ouder/verzorger in als het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar. Het 1ste emailadres wordt gebruikt voor:

  • registratie bij de KNVB
  • de toezending factuur contributie
  • communicatie over eventuele boetes opgelegd door de KNVB (rode/gele kaarten)
  • belangrijke nieuwsberichten van Sportclub Irene


Verklaring gedragscode Waarde(n)volle Club

Ik heb de Verklaring gedragscode Waarde(n)volle Club gelezen. Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier kan voetballen. Daarom zal ik ook mijn uiterste best doen mij aan de bij sportclub Irene geldende gedragsregels te houden.