Lid worden van Sportclub Irene

Met dit formulier kun je je online aanmelden als lid van Sportclub Irene. Op de pagina Ledeninformatie lees je meer over het lidmaatschap van Sportclub Irene. Na verwerking van je aanmelding krijg je bericht van de ledenadministratie.

TOELICHTING

Machtiging
Uw aanmelding dient tevens als bevestiging van een aan Sportclub Irene, schriftelijk, verstrekte machtiging. Met deze machtiging geeft u toestemming aan Sportclub Irene doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en overige periodieke bedragen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportclub Irene, Incassant ID: NL91ZZZ401641670000
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Lidmaatschap andere voetbalclub
Bent u of was u lid van een andere voetbalclub? Vul dan de naam van die club en uw KNVB relatiecode in. Deze code staat op uw spelerspas.

Verklaring gedragscode Waarde(n)volle Club
Sportclub Irene maakt er werk van om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn, die in de omgeving wordt herkend als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen wordt een stringent normen en waarden beleid gehanteerd.
In onze gedragsregels en gedragscode is afdoende aangegeven welk gedrag van leden en ouders wel of niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust.

Met je online aanmelding ga je akkoord met de Verklaring gedragscode Waarde(n)volle Club (PDF).

 

Persoonlijke gegevens

Bankrekening

Automatische incasso

ik ga akkoord met de automatisch incasso.

Adresgegevens

Telefoon

E-mail

Vul bij 1ste emailadres het emailadres van de ouder/verzorger in als het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar. Het 1ste emailadres wordt gebruikt voor:

  • registratie bij de KNVB
  • de toezending factuur contributie
  • communicatie over eventuele boetes opgelegd door de KNVB (rode/gele kaarten)
  • belangrijke nieuwsberichten van Sportclub Irene


Verklaring gedragscode Waarde(n)volle Club

Ik heb de Verklaring gedragscode Waarde(n)volle Club gelezen. Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier kan voetballen. Daarom zal ik ook mijn uiterste best doen mij aan de bij sportclub Irene geldende gedragsregels te houden.