• En de winnaar is ……………………………

    6 dec 2019
  • In een grijs verleden, zo’n dertig a vijfendertig jaar geleden werd de eerste kaartavond door Ben Franssen, John Fokkens en Roland Helmes georganiseerd. Toepen voor het derde, vierde en vijfde. De trainingsgroep van de donderdagavond. Het jaar daarna was dit bijvoorbeeld het derde, zesde en zevende. Net wie er op donderdag trainde en in welk team je stond ingedeeld mocht je meedoen. Opkomst was groot en lag boven de veertig kaarters van slechts drie teams.  Ook toen al waren er rijkelijk prijzen beschikbaar voor de deelnemers en Frans Swinkels werd de winnaar van de eerste kaartavond. De insiders weten nog wel welke prijs hij won. Na enkele jaren werd de kaartavond uitgebreid en mochten alle senioren inschrijven met als gevolg dat er ongeveer 80 kaarters hun best kwamen doen. Weer enkele jaren later, na de verhuizing naar de Bakenbos, werd het een algemene kaartavond voor alle leden en ondertussen werd er niet alleen getoept maar bezochten de vaste groep rikkers ook deze leuke avond.

    Op vrijdag 29 november werd de editie van dit jaar gehouden. Om 20.00 uur startten de 16 rikkers met hun toernooi en om 21.00 uur sloten de 36 toepers er zich bij aan. Helaas op het laatste moment nog enkele afmeldingen. Tevens een tiental toeschouwers die er gewoon voor de gezelligheid bij waren. Onder leiding van Carry Linssen, Theo en Annelies Dorssers werden er iedere keer twee rondes gekaart waarna je weer met andere tegenstanders aan de tafel kwam te zitten. Zoals altijd gaat dit er gezellig maar ook fanatiek aan toe. Vooral bij de rikkers leidde dit regelmatig tot stevige discussie als iemand er eens “naeve kaarte” en zodoende voor zijn maat en hemzelf dure punten bleven liggen. Tijdens de avond werden de loten verkocht voor de tombola die op het einde werd gehouden. Ook dit jaar gaat de opbrengst (€318.00) weer naar de jongste jeugdteams en werd dit bedrag aan jeugdvoorzitter Hans Schreurs de jongere overhandigd. Na enkele rondes waren de finale plaatsen bekend. Onder ruime belangstelling en aanmoedigingen van de overige deelnemers speelden de finalisten om de hoogste eer. Kampioen bij de toepers Rik Bonten, 2de plaats James en 3de Eric Caasenbrood. Kampioenen bij de rikkers Thur Aerts en Ger Coopmans. 2de plaats Nico Beurskens en 3de Bart Engels. Nadat de prijzen werden uitgedeeld werden de vijf winnaars van de hoofdprijzen van de tombola bekend. Een leuke, geslaagde avond liep ten einde. Theo, Carry, Wim, René en Roland bedankt voor het organiseren. Bedankt aan de personen die de vele prijzen ter beschikking hebben gesteld en tevens bedanken we de deelnemers voor hun komst en tot volgende keer. De laatste vrijdag van november 2020.

rfwbs-slide