• Contributie tegemoetkoming 18 plus leden Sportclub Irene

  24 mei 2021
 • Beste 18+ leden,
   
  Wij hebben jullie medio november 2020 geïnformeerd dat wij aan het einde van voetbalseizoen 2020-2021 de balans opmaken wat Covid-19 voor invloed heeft gehad binnen Sportclub Irene. Op dit punt zijn wij nu aangekomen en wij willen de seniorenleden (18+) informeren over de mogelijkheden van volgend seizoen betreft contributie. Zoals medegedeeld medio november jl. stond de contributie voor het huidige seizoen vast en deze dient betaald te worden. Dit ondanks de onvoorziene omstandigheden waarin wij met onze vereniging in beland zijn. Wanneer een contributie nog niet betaald is, zal je niet worden ingedeeld voor het nieuwe seizoen.
   
  Wij richten ons momenteel op seizoen 2021-2022, hopelijk een seizoen zoals iedereen het wenst en waar wij allen naar verlangen. Het bestuur wil de seniorenleden (18+) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een financiële tegemoetkoming in de contributie van seizoen 2021-2022.
   
  Je kunt gebruik maken van de volgende keuze mogelijkheid:

  1. Schenking aan Sportclub Irene, je ziet af van een korting op jouw contributie voor seizoen 2021-2022.
  2. Schenking aan Sportclub Irene t.b.v. Panna kunstgrasveld voor de jeugd, naast het clubgebouw. We verwerken de aangeboden korting ad € 50,- als schenking. Je ziet af van een korting op jouw contributie voor seizoen 2021-2022.
  3. Je maakt gebruik van de financiële tegemoetkoming, een korting van € 50,- op jouw contributie voor seizoen 2021-2022. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de verschuldigde contributie van het huidige seizoen volledig betaald is. Maak je keuze bekend voor 30 juni 2021 via een email naar secretaris@sportclubirene.nl. Indien je geen keuze maakt verwerken we deze als optie 1.

  Sportclub Irene is begin seizoen 2020-2021 van start gegaan met 13 senioren elftallen en 1 veteranen team en 35 jeugdteams en uiteraard het VET team. Wij hopen iedereen weer welkom te heten in het nieuwe seizoen en alle facetten van een vereniging kunnen laten bloeien en positief naar de toekomst te kijken.
   
  Indien je nog vragen of opmerkingen mocht hebben ontvangen we deze graag via secretaris@sportclubirene.nl.
   
  Met sportieve groet,
   
  Bestuur Sportclub Irene

rfwbs-slide