Uit de oude doos, deel 55

I ’67, een jeugdtoernooi van Sportclub Irene op 7 mei 1967. Gehouden op Sportpark “De Snelle Sprong” waar de jeugd destijds hun thuishonk hadden. Wij hebben in deze “Uit de oude doos”, deel 55, een tiental foto’s van dit toernooi. Bij een aantal foto’s hebben we wat vragen. Kunt u ons hiermee helpen? Stuur dan een mail naar jjtrepels@home.nl

Foto 387

Openingstoespraak van jeugdvoorzitter N. Goossens. Verder bestond het jeugdbestuur in 1967 uit de volgende personen: H. Cremers (secretaris), Fr. Schampers (penningmeester), A. Cremers, Fr. Stoffels, J. Holthuizen, A. v. Eijck, W. Hendriks, W. Smeets, A. Janssen en Th. Berden. W. Konings was adviserend commissielid.

Foto 388

Deelnemende teams tijdens openingstoespraak.

Foto 389

Wie weet van welke vereniging dit team is?

Foto 390

Openingstoespraak. Bij microfoon jeugdvoorzitter N. Goossens. Wie weet namen van overige personen op de foto?

Foto 391

Teams tijdens openingstoespraak of wachten op prijsuitreiking?

Foto 392 

Teams tijdens openingstoespraak of wachten op prijsuitreiking? Op de Snelle Sprong stonden destijds 3 houten gebouwen met kleedlokalen en EHBO ruimte. Vraag: wat was er nog meer in deze gebouwen? Was er een kantine in?

Blijkbaar was er ruimte tekort in de houten gebouwen gezien onderstaand S.O.S. bericht in de Irene-Junior (club blad voor de jeugd) van november 1968

Foto 393

In afwachting van einde toernooi?

Foto 394

Prijsuitreiking. Jeugdvoorzitter N. Goossens bij microfoon en rechts naast hem Frans Stoffels, 25 jaar jeugdleider bij Sportclub Irene. Wie weet de namen van de andere 2 personen op de foto?

Foto 395

Jeugdvoorzitter N. Goossens overhandigd beker aan speler. Toernooi gewonnen door P.S.V. Eindhoven. Weet iemand namen van personen op de achtergrond?

Foto 396

Team en toeschouwers die toekijken tijdens prijsuitreiking. Weet iemand welk team dit is en eventueel namen van de personen op de foto?

Share This