Spelregel wijzigingen vanaf januari 2017

Beste bestuurder,

In november heeft de International Football Association Board (IFAB) een aantal verduidelijkingen aangebracht in de spelregels. Dit is gedaan op verzoek vaneen aantal nationale bonden, voornamelijk om het vertalen te vergemakkelijken.

Alle verduidelijkingen die belangrijk zijn voor en betrekking hebben op het amateurvoetbal staan hier. 

Voor vragen kun je je richten tot de medewerker arbitrage van je district.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Share this