Sportclub Irene ontvangt status “Regionale Jeugdopleiding” van de KNVB

Sportclub Irene heeft van de KNVB het predicaat “Regionale Jeugdopleiding” ontvangen. Dit betekent dat Sportclub Irene volgens de KNVB voldoet aan alle criteria om jeugdspelers op te leiden voor de top van het amateurvoetbal.

Het doel van de vereniging om een opleidingsclub te zijn is hiermee geformaliseerd door de KNVB. Sportclub Irene is een vereniging met een brede maatschappelijke functie in Tegelen voor zowel sportieve als prestatieve voetballers.

Regelmatig worden jeugdspelers van Sportclub Irene uitgenodigd voor KNVB selectieteams. Niet alleen zijn veel jeugdspelers inmiddels verhuisd naar de top van het amateurvoetbal, maar ook naar diverse Betaald Voetbal Organisaties (BVO) zoals VVV-Venlo, Fortuna Sittard en zelfs PSV-Eindhoven.

Wat houdt dit predicaat precies in?

De KNVB kent predicaten toe, voorheen sterren.
1.  Internationale jeugdopleiding (b.v. Ajax, PSV)

2.  Nationale jeugdopleiding (b.v. VVV-Venlo)

3.  Regionale jeugdopleiding (b.v. Fortuna Sittard, MVV, Nuenen, AFC, Aphense Boys)

4.  Lokale jeugdopleiding

Hoe komt zo´n predicaat tot stand?

•   2 gesprekken met NMC Bright, dat sportorganisaties begeleidt bij het verbeteren van prestaties: er is gekeken naar de mogelijkheden van Sportclub Irene en of we toetsbaar zijn;

•   Review: het komen aanschouwen van de jeugdopleiding tijdens trainingsavond door KNVB (voetbalontwikkeling jeugd) en extern bedrijf;

•   Audit: bezoek gehele wedstrijddag van commissie van KNVB bestaande uit bondscoach O14, medewerker ontwikkeling voetbal, 2x KNVB afgevaardigde Zuid2. Het extern toetsingsbedrijf en Hoofd Jeugdopleidingen VVV-Venlo.

Wat heeft het proces naar het predicaat Sportclub Irene uiteindelijk opgeleverd?

Bij Sportclub Irene staat de ontwikkeling van het individu centraal te midden van het groeps(leer)proces. Het predicaat levert ons de volgende inzichten:

   Er is de club een spiegel voorgehouden op het gebied van beleid en invulling;

   De hiaten naar een lokale/sportieve opleidingsclub zijn geïdentificeerd;

   De hiaten naar een regionale/prestatieve opleidingsclub geïdentificeerd.
Over het algemeen kan het een niet zonder het ander. We zijn een lokale/sportieve opleidingsclub op het gebied van voetbal, scheidsrechters, trainers, horeca en faciliteiten. We hebben het  fundament gelegd voor een mogelijke regionale/ prestatieve opleidingsclub. Dit geldt ook voor de sociaal maatschappelijke context (social return, jeugdzorg, ouderen participatie) en normen en waarden waarin de club opereert.

Al met al geeft het traject naar het certificaat inzicht en bewustwording over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een amateur voetbalvereniging. 

Voorafgaand aan deze toekenning is de kwaliteit van de jeugdopleiding van Sportclub Irene door middel van een audit (onderzoek) op 64 onderdelen zeer uitgebreid doorgelicht. Zo is onder andere gekeken naar het technisch beleid van de vereniging, de structuur van de jeugdopleiding, de inzet van gediplomeerde trainers, het niveau waarop jeugdteams actief zijn, de ontwikkeling van spelers en trainers, het medische kader, de inzet van visuele leermiddelen, beleid rondom sportiviteit en respect, het aantal trainingsmomenten, de accommodatie Bakenbos en overige voorzieningen.

Deze ontwikkeling is eveneens af te lezen aan de 57e plaats die Sportclub Irene inneemt op de landelijke ranglijst jeugdopleidingen 2016/2017 (in 2015/2016 positie 121). Daarmee zijn we de hoogst genoteerde Limburgse club en daar mogen we heel trots op zijn.

Hoe nu verder?

Het is nu van belang hoe wij hiermee verder gaan en hoe we hier invulling aan willen geven. Hierbij kunnen we denken aan de volgende punten:

1.   Gedreven vrijwilligers in alle lagen van de club met een sturende en sterke middenlaag in de organisatie, die het beleid vorm geeft en uitvoert;

2.   Het individu staat centraal, maar we presteren als team;

3.   Afgebakende sportieve prestaties (niet ten koste van alles);
Let wel, we zijn er nog lang niet. Juist door het halen van het predicaat kunnen we onze verbeterpunten nu in de aankomende drie jaar, met behulp van de KNVB, nog meer boven tafel krijgen. Hierdoor kunnen we nog verder groeien als stabiele club in de samenleving.

Dankwoord

Speciale dank aan Ben Peters, bestuurslid Voetbalzaken en projectleider Danny Caelen, Hoofd Jeugdopleiding, die samen met de leden van de technische(jeugd)commissie, inclusief de betrokken trainers en leiders, dit predicaat mogelijk hebben gemaakt.

Het is mooi om te zien dat we dit samen met veel van onze eigen clubleden hebben bereikt. Gefeliciteerd allemaal!

Bestuur Sportclub Irene

Share this