Reanimeren met het gebruik van een AED

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
Functie van een AED Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil. Het hart wordt alleen zo snel en chaotisch geprikkeld, dat de hartkamers niet meer kunnen samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren.

Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer in een normaal ritme laten kloppen. Zonder AED zou dit niet kunnen. Het resetten noemen we ook wel defibrilleren.

Binnen Sportclub Irene hebben deelgenomen aan een cursus reanimatiekennis m.b.v. het AED-apparaat:

• Ton Boonhof
• Jos Geybels
• Jules Orval
• Dries Cremers
• Carlo van Doorn

AED bedienen – Wat moet je doen wanneer iemand een hartstilstand krijgt?

Een AED bevat 2 elektroden die op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt moeten worden. Een AED analyseert het hartritme zodra de elektroden aangesloten zijn. Het apparaat vertelt de hulpverlener precies wat hij moet doen, namelijk doorgaan met reanimeren of een elektrische schok toedienen. De AED geeft geen schokopdracht als:
• iemand geen hartstilstand heeft: hij is bewusteloos, maar het hart functioneert goed
• er geen hartactie meer is en het hart helemaal stilstaat
Hulpverleners gaan door totdat er een ambulance is.

Waar hangt de AED binnen onze club?

Sportclub Irene beschikt samen met TSC’04 over een automatische externe defibrillator afgekort AED. Dit apparaatje hangt in de gang van de kleedlokalen naast de brandslang vlak naast de buitendeur in de richting naar het hoofdveld van Sportclub Irene.

Share This