Wie moet het VOG nog inleveren?

Zoals bekend heeft Sportclub Irene tijdens het vorig seizoen het VOG geïntroduceerd, Verklaringen omtrent Gedrag. Iedereen (vrijwilligers en betaalde krachten) die binnen onze vereniging in contact staat met minderjarigen en gehandicapten dient het VOG aan te vragen. Dit zijn dus alle kaderleden van alle jeugdteams, scheidsrechters, maar ook kantinepersoneel en mensen van het secretariaat.

We zijn heel erg goed op weg, van de meeste mensen is het VOG binnen, van een aantal is het aangevraagd. Echter, het kan goed voorkomen dat van een aantal mensen het VOG nog niet is aangevraagd. Dit kan zijn doordat bijv. het emailadres, bekend binnen de vereniging, niet het juiste is.

We willen daarom vriendelijk toch dringend verzoeken iedereen die tot de mensen behoort die een VOG moeten aanvragen, maar hiervoor geen uitnodiging heeft ontvangen, zich even te melden via het volgende mailadres: vogscirene@gmail.com

Hier zijn geen kosten aan verbonden, gewoon even een mailtje sturen.

Dan kunnen we alsnog het VOG aanvragen, en hebben we onze administratie op orde.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Met vriendelijke voetbalgroet,

Jeugdcommissie Sportclub Irene

Share this