Opleiding “Pupillentrainer”

Pupillen trainer
Opgeleid,…
geeft meer vertrouwen en draagt bij aan onze beoogde opleidings-structuur.

Sportclub Irene biedt alle trainers van JO8 t/m JO11 en de mini pupillen een KNVB opleiding “Pupillentrainer” aan.

Op de site van de KNVB staat het volgende over deze cursus omschreven:
“De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel, met veel praktijk, bestaat uit acht bijeenkomsten van 3 uur en wordt op avonden gegeven. Het ervaringsdeel bestaat uit: het minimaal een keer per week gedurende de opleiding trainen en coachen van pupillen. Tijdens dit ervaringsgedeelte voeren cursisten opdrachten uit, de resultaten hiervan worden verzameld in het portfolio.”

De cursus zal worden gehouden op de bakenbos enkel bij 10 of meerdere aanmeldingen. Mocht dit niet het geval zijn dan dient er rekening mee gehouden te worden dat er een reis tijd aan verbonden zal zijn, dus onze wens is om zoveel mogelijk trainers/leiders op ons eigen terrein deze opleiding aan te bieden.

Wanneer de cursus zal gaan beginnen is een beetje afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Heb je interesse om aan deze cursus deel te nemen, meld je dan aan via jeugdcommissie@sportclubirene.nl

Meer informatie over deze cursus is te vinden op https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/opleidingen/trainer-coach-veldvoetbal-opleidingen/pupillentrainer

Wij hopen dat veel trainers uit deze leeftijdscategorie deel gaan nemen aan deze cursus.

Share This