Heb jij je contributie nog niet betaald?

Speelgerechtigdheid wordt ingetrokken als contributie nog niet is voldaan

 

Beste leden, ouders,

Momenteel hebben wij nog rond de 70 leden die  de contributie niet of slechts deels hebben betaald. Na verschillende verzoeken per email, SMS en brief gaan wij de komende dagen over tot intrekken van de speelgerechtigdheid. Deze blijft ook komend seizoen van kracht totdat betaald is.

Heeft u nog geen contributie betaald of vragen omtrent betaling, dan kunt u zich melden bij: contributie@sportclubirene.nl

Bent u niet meer speelgerechtigd, dan s.v.p. melden bij:
Senioren, veteranen en vrouwen: wim.daemen@planet.nl
Jeugd: Kai.canjels@gmail.com

Het afdragen van contributie is een verantwoordelijkheid van ons allen.

Met vriendelijke groet,

Joeri Kuik
Penningmeester Sportclub Irene

Share this