Email adres voor KNVB wedstrijdzaken app

Komend seizoen kunnen de leden van je vereniging van start met de KNVB Wedstrijdzaken app. Ook de nieuwe Voetbal.nl app komt deze zomer beschikbaar. In beide apps logt men in met een e-mailadres. Het e-mailadres waarmee men inlogt, dient overeen te komen met het e-mailadres dat geregistreerd staat bij de vereniging. Om ervoor te zorgen dat al onze leden goed van start kunnen met de app, is het noodzaak het juiste email adres aan onze ledenadministratie door te geven. Mocht dit in de loop der jaren gewijzigd zijn, graag zelf verantwoordelijk dragen dat het email adres juist is. Dit is ook een vereiste van de KNVB. Tevens is dit belang voor de contributie inning en de communicatie vanuit Sportclub Irene.

U kunt het email adres hier doorgeven: https://www.sportclubirene.nl/formulieren/wijzigen-lidmaatschapsgegevens/

Hartelijk bedankt!

Bestuur Sportclub Irene

Share This