Contributie inning (update)

Beste leden,

Samen met ClubCollect hebben we de facturen weten aan te passen. Gebruikt alstublieft de reeds link in het reeds door u ontvangen betaalverzoek. Door de link te volgen komt u op een persoonlijk betaalpagina. Hier ziet u duidelijk de correctie is gemaakt en het juiste verschuldigde bedrag aan contributie/kledingfonds.

• Er zijn 38 personen geweest die reeds betaald hebben. Deze ontvangen het teveel betaalde bedrag retour.
• Er zijn ook een groot aantal tickets ontvangen. We zullend deze beantwoorden en indien nodig extra ondersteuning verlenen.

Nogmaals onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijk groet,
Contributie commissie
Sportclub Irene

Share This