Bestuursleden Sjoerd Titulaer en Geert Schoolmeesters stoppen

Sportclub Irene neemt afscheid van secretaris Sjoerd Titulaer en bestuurslid Commerciële Zaken Geert Schoolmeesters.
Beide heren geven het bestuurlijke stokje door en gaan zich meer richten op onder andere hun maatschappelijke carrière.

Sjoerd en Geert zijn begonnen met hun bestuurlijke activiteiten omdat hun zonen ook voor Sportclub Irene speelden. Na bijna zes jaar bestuurslid vinden Sjoerd en Geert het ook wel tijd voor een ander om de taken over te nemen.
‘Voor mijzelf is dit een goed moment om afscheid te nemen. In de wetenschap dat Sportclub Irene in goede handen achterblijft, zal ik mijn rol als secretaris neerleggen’, legt Sjoerd uit tijdens het recentelijk bestuursoverleg. ‘De belangrijkste reden is dat ik me nu meer kan richten op mijn huidige baan en eventuele andere toekomstige maatschappelijke projecten. Sjoerd Titulaer nam in 2012 de rol van secretaris over van de heer Jan Verschoor. Daarvoor was Sjoerd verantwoordelijk voor de ledenadministratie Jeugd. Hij was o.a. ook betrokken bij de implementatie van de nieuwe website.

Geert Schoolmeesters begon ook in 2012 als bestuurslid Commerciële zaken en heeft zich vol ingezet voor de Sponsoring. Tevens was hij vaak de kartrekker van andere clubactiviteiten en projecten, o.a. de verbouwing van de coffee corner, de kantine, de Mountainbike tour en de Bakenbosloop.

Sjoerd en Geert stoppen officieel met hun huidige functies op vrijdag 28 september 2018. Dit is de datum van de Algemene Ledenvergadering 2018.
Sportclub Irene beraadt zich intussen over hun opvolgers.

Share This