Sportclub Irene gaat terug in de tijd

Op de website van Sportclub Irene wordt in de rubriek “Uit de oude doos” regelmatig terug gekeken op soms lang vervlogen tijden.

Deze rubriek wordt verzorgd door Jan Trepels. Inmiddels is aflevering 46 al geplaatst.

In deze rubriek worden foto’s en andere wetenswaardigheden uit het rijke verleden van Sportclub Irene, en de clubs waaruit Sportclub Irene is ontstaan, geplaatst.

Helaas is het zo dat oudere personen vaak niet zo goed op de hoogte zijn met internet. Om deze mensen van dienst te zijn heeft Sportclub Irene het plan opgevat om een middag te organiseren waarbij op een groot scherm terug gekeken wordt op het ontstaan van het voetbal in Tegelen waarbij natuurlijk ook op de ontstaansgeschiedenis van Sportclub Irene wordt ingegaan.

Ook wordt ingegaan op de geschiedenis van Sportclub Irene vanaf 1949/1950 tot heden. Dit wordt gedaan aan de hand van foto’s  en andere bijzonderheden (krantenartikelen, jubileum boekjes, clubbladen enzovoort).

Na een pauze zullen foto’s van Sportclub Irene van de periode 1949 tot ongeveer 1970 getoond worden.

Van lang niet alle foto’s die in het bezit zijn van Sportclub Irene is bekend wie hier op staan . Wellicht dat de bezoekers van deze middag uitsluitsel kunnen geven.

Ook is dit een mooie gelegenheid om nog eens met kennissen uit het verleden mooie herinneringen op te halen.

Misschien zijn er ook nog mensen die thuis foto’s, krantenartikelen e.d. hebben liggen en die tijdelijk willen afstaan zodat ze gescand of gekopieerd kunnen worden.

Deze middag is bedoeld voor alle personen van 65 jaar of ouder (iets jonger mag ook). Men hoeft geen lid te zijn van Sportclub Irene. Iedereen die belangstelling heeft is welkom.

Deze middag wordt gehouden op donderdag 9 maart 2017 in de kantine van Sportclub Irene en zal  duren van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

Om te kunnen inschatten hoeveel personen er ongeveer zullen komen is het gewenst dat men zich van te voren opgeeft.

Opgeven kan tot 1 maart.

Dit kan bij Jan Trepels : jjtrepels@home.nl  of 077-373 58 87

of

Martin Wilbers: martinwilbers@hetnet.nl  of 077 – 373 80  90.

Share this